Posty

klasa 6b, język polski. 22.01.2021

Obraz
Lekcja 44 Temat: Warto czerpać z tradycji. Tradycja według Nas to: zwyczaje, święta, obrzędy, coś co przechodzi z pokolenia na pokolenie. Zadanie 1, str. 189 podręcznik. a) tradycja religijna: Wielkanoc, b) tradycja szkolna: pasowanie na ucznia, studniówka, c) tradycja ludowa: Dożynki, d) tradycja narodowa: święto Niepodległości, e) tradycja żołnierska: przysięga żołnierska, f) tradycja rodzinna: urodziny. Napisz notatkę do zeszytu: TRADYCJA   - to święto, które powtarza się cyklicznie i przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Praca domowa Zadanie 3, str. 189 Lekcja 45 Temat: Jakie obawy przed spotkaniem z bliskimi ma Ela - Sanela? Czytanka, str. 190 Przeczytaj fragment opowiadania, a następnie napisz w zeszycie fakty o Saneli Hasani zwanej Elą. Lekcja 46 Temat: Poetyckie wspomnienie z dzieciństwa w wierszu Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny". Pozdręcznik, str. 182 oraz wiersz, str. 184 Odłuchaj wiersz, w formie poezji śpiewanej w wykonaniu Marka Grechuty:

22.01.22 klasa 6a język polski

 Temat:Przyimek. 1.Rozpoznanie w tekście podstawowych części mowy. 2.układanie zdań według podanego schematu. Temat:,,Polowanie,, Adama Mickiewicza. Temat:Opis przeżyć. Zadanie domowe str.201 ćw.5

22.01.22klasa 5b , język polski

 Temat: Czasowniki dokonane i niedokonane. Podręcznik str.158 1,Przypomnienie wiadomości o czasowniku. 2.Poznanie informacji na temat czasowników dokonanych i niedokonanych. 3.Ćwiczenia utrwalające. Temat:Wspólnie opracowujemy ofertę biura podróży. podręcznik str.166 1.Praca zespołowa. 2.Prezentacja prac i ocena prac na forum klasy. 3.Ćwiczenia związane z etyką przkonywania kogoś do czegoś. Zadanie domowe:str.158 ćw.3 podręcznik czwartek, godzina 17.10 lekcje on line.

Klasa VIII WOP 22.01.2022 r.

Obraz
Podczas pierwszej lekcji dokończyliśmy temat Podbój Europy przez Hitlera i Stalina . Dużą część zajęć poświęciliśmy bitwie o Anglię oraz polskim jednostkom  biorącym  w niej udział. https://www.youtube.com/watch?v=NHQIEjLEL8k&ab_channel=Widzimysi%C4%99wkinie https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/902181,Dywizjon-303-%e2%80%93-bohaterzy-bitwy-o-Anglie Wróciliśmy również do tematu ewakuacji Dunkierki. Dunkierka-obecnie  francuskie miasto przy granicy z Belgią ma bardzo ciekawą historię. Powstała we wczesnym średniowieczu jako flamandzka osada (Regin Flamandzki obecnie część Belgii), następnie była pod panowaniem hiszpańskim, francuskim i angielskim. Na przełomie maja i czerwca 1940 roku była miejscem ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i wojsk francuskich Operacja otrzymała kryptonim „Dynamo”. W sumie ewakuowano ponad 330 000 żołnierzy. Zachęcam do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=w-2-6sLnirY&ab_channel=kaukani1 Temat: Wojna III Rzeszy z ZSRR. 1. Przygoto

Klasa 4b, j. polski - 22.01.2022

  Temat: Dyktando utrwalające poznane reguły ortograficzne. Osoby, które nie pisały dyktanda, napiszą je w tę sobotę. Temat: O zwyczajnych sprawach w niezwykły sposób. 1.     Wspólne z uczniami wyjaśnienie zwrotów: ·       „puścić parę z ust” – przyznać się do czegoś, zdradzić tajemnicę, sekret ·       „złapać kogoś na gorącym uczynku ” – przyłapać kogoś na czynności, której nie powinien robić ·       „wziąć kogoś w krzyżowy ogień pytań” – zadawać mnóstwo pytań 2.     Wiersz „Czajnik”, str.188 3.     Zadanie 2, str. 188 – podręcznik: Przepis wykonania herbaty – uczniowie wspólnie z nauczycielem podają przepis na dobrą herbatę. Rozmowa o różnych sposobach parzenia herbaty. 4.     Ponowne odczytanie wiersza. 5.     Porównanie instrukcji/przepisu parzenia herbaty z treścią przeczytanego wiersza. 6.     Różnice miedzy przepisem a utworem „Czajnik” Notatka do zeszytu: W wierszu „Czajnik” parzenie wody zostało pokazane w niezwykły sposób. Czajnik ożył i zachowuje

Lekcja WOP Klasa 6B 22/01/2022

 Temat: Turcy w Europie. Wojny Polski z Turcja.  1. W XVII wieku oprócz Szwecji Rzeczypospolitej zagrażała również Turcja. PRZYCZYNY WOJEN:   najazdy Tatarów podległych Turcji na Rzeczpospolitą oraz Kozaków podległych Rzeczpospolitej na ziemie tureckie,  ingerencja polska w spory wewnętrzne Mołdawii i Wołoszczyzny (księstw lennych Turcji),samowolne ingerowanie Polskich magnatów w obsadę tronu mołdawskiego, zaniepokojenie Turcji wzrastającym znaczeniem Polski w wyniku korzystnej dla niej wojny z Rosją, spalenie Warny (1620) przez Kozaków. We wrześniu 1620 hetman Stanisław Żółkiewski próbował zapobiec inwazji tureckiej wyprawiając się do Mołdawii ( na czele znacznie słabszych sił), poniósł klęskę pod Cecorą. Zginął próbując powstrzymać ucieczkę wojsk Polskich. WOJNY Z TURCJĄ W XVII WIEKU  • 1620 klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisława Żółkiewskiego  • 1621 obrona Chocimia, zawarcie pokoju z Turcją • 1672 Traktat pokojowy w Buczaczu – utrata Ukrainy oraz Podole z Kamieńcem i

Lekcja WOP Klasa 4A 22/01/2022

Obraz
 Temat: Wielka wojna z Krzyżakami. Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.  Do wybuchu Wielkiej Wojny doszło latem 1409 roku. Pierwsza kampania nie przyniosła rozstrzygnięcia. Król Władysław Jagiełło i książę Witold zimą 1409 r. rozpoczęli przygotowania do wielkiej bitwy, której głównym celem miało być zdobycie potężnej warowni krzyżackiej – zamku w Malborku. Notatka do zeszytu poniżej: 1. Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 r. pomiędzy Krzyżakami a wojskiem polskim i litewskim, wspieranymi przez oddziały ruskie, tatarskie i najemne wojska czeskie. Bitwa pod Grunwaldem. 2. Na czele wojsk krzyżackich stał Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen. Obraz Artura Olegowicza Orłionowa pt. „Halickie sztandary w bitwie pod Grunwaldem 1410”. 3. Po trzydniowym pobycie na polu bitwy, wojska polsko-litewskie stanęły pod Malborkiem (25 lipca), oblężenie tej trudnej do zdobycia twierdzy przeciągało się do września, gdy sprzymierzeni, znękani zarazą, musieli odstąpić od walki. 4. Zawi