Posty

J.polski,klasa 6a 25.03

Obraz
Temat: Określamy świat przedstawiony w powieści "Szatan z siódmej klasy". Lektura: Kornel Makuszyński "Szatan z siódmej klasy"  Na początku lekcji uczniowie pisali krótki test ze znajomości treści lektury. Karta pracy: Temat: Rozpoznajemy powieść detektywistyczną. Temat: "Diable! Szatanie!". Charakterystyka Adama Cisowskiego . Zadanie domowe: 1. Napisz charakterystykę Adasia Cisowskiego. 1. Napisz opowiadanie detektywistyczne o wymyślonej przez siebie przygodzie "szatana" - Adasia Cisowskiego. Temat: Średniowieczni rycerze. Podręcznik, s. 226 1. Powtórzenie wiadomości na temat średniowiecza. 2. Czytanie tekstu. 3. Analiza tekstu. 4. Zadanie domowe:  Wykonaj lapbook na temat średniowiecznego rycerza. Praca na 22 kwietnia.

Klasa 6a WOP 25.03.2023 r.

Obraz
  Podsumowanie Przełom kulturalny, który rozpoczął się w XV wieku nosi nazwę renesans (łac. renascire – odrodzić się). Zapoczątkowany został przez włoskich twórców, co wynikało z łatwego dostępu do dzieł antycznych oraz pojawieniem się tam nowych idei – efektu zachodzących w Italii procesów społeczno‑politycznych. W sztuce renesansowej, filozofii i literaturze nawiązywano do osiągnięć starożytności. Artyści w swoich dziełach stosowali zasadę harmonii, a postacie ludzkie przedstawiali z idealnymi proporcjami ciała. Do najwybitniejszych artystów zaliczamy Leonarda da Vinci, Rafaela Santi, Tycjana, czy Michała Anioła Prądem umysłowym, który dał początek nowej epoce był humanizm, rozumiany jako odrodzenie się zainteresowania studiami nad człowiekiem. Twórcy okresu odrodzenia nie odwracali się od religii i Boga. Uważali, że nauka powinna prowadzić do odnowy moralnej i naprawy tego, co złe w Kościele. Do wybitnych myślicieli renesansu zaliczamy m.in. Erazma z Rotterdamu, Thomasa More'a i

J.polski, Klasa 8 - 11,25 marca

Obraz
 Temat: Zabiegi retoryczne w przemówieniu Majora - "Folwark zwierzęcy" G. Orwella. Podręcznik, s. 190 1. Analiza przemówienia Majora. 2. Omówienie pieśni śpiewanej przez bohatera. 3. Uzupełnianie schematu - zad.2, s.193 w zeszycie. Temat: Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Stanisław Sojka "Tolerancja". Podręcznik, s.194 1. Wysłuchanie piosenki "Tolerancja " w wykonaniu Stanisława Sojki. 2. Omówienie treści zawartych w utworze. 3. Interpretacja fr. odnoszących się do Biblii. 4. Odczytanie przesłania zawartego w refrenie. Temat: „Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem”. O miłości Małego Księcia do róży.  Temat:  „Umiej być przyjacielem – znajdziesz przyjaciela”. Odpowiedzi na pytania, jak rodziła się przyjaźń między Małym Księciem a lisem:  • W jakich okolicznościach doszło do spotkania Małego Księcia i lisa? (nawiązanie do poprzedniego rozdziału) • Jak zachowywał się lis, a jak – Mały Książę?  • Znaczenie jakich

Klasa 4c WOP 25.03.2023 r.

Obraz
  Temat: XVII wiek - stulecie wojen. 1.Wojny ze Szwecją.  2.Wojny z Turcją.  3.Zniszczenia wojenne.  Cel lekcji:  - prześledzimy wojny ze Szwecją i Turcją, zapamiętamy wydarzenia związane z datami :   1655–1660,   1683   - nauczyczymy się znaczenia terminów:  potop   szwedz­ ki ,   husaria ,   wielki   wezyr ,   odsiecz, - spróbujemy zrozumieć, dlaczego  wojny  XVII wieku przyczyniły  się  do osłabienia Rzeczypo spolitej, - poznamy dokonania : Augustyna   Kordeckiego, Stefana Czarnieckiego,  Jan III Sobieskiego. Podczas zajęć wyobraziliśmy sobie, że jesteśmy reporterami, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do XVII wieku. Podzieliliśmy się na 3 grupy.  Zadaniem każdej grupy było zaprojektowanie  pierwszej strony gazety, w której zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień.             Grupa 1  Dlaczego trzeci najazd szwedzki został nazwany   potopem? W jaki sposób wojska polskie walczyły ze Szwedami w latach   1655–1660?   Jakie   znaczenie   d

J. polski, klasa 4c - 25.03.2023

Obraz
 Temat: Sprawdzian z poznanych części mowy. Temat: Znany detektyw przysłówek. W pierwszej połowie lekcji przeprowadziliśmy wybory na kandydata na patrona Polskiej Szkoły w Waterford.  Kandydatem klasy 4c została Maria Skłodowska-Curie Podręcznik str. 255 – zadanie 1 – szukanie wyrazów odpowiadających na pytania: ·        Jak?   - najlepiej, równo, bezpiecznie ·        Gdzie? - wszędzie ·        Kiedy? – zawsze, późno, dzisiaj, wczoraj, potem, niedługo PRZYSŁÓWEK - to nieodmienna część mowy określająca czasownik.                               Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy?   1.      Filmik z youtube o przysłówku: https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE 2.      Notatka graficzna o przysłówku – wklejenie do zeszytu. 1.      Ćwiczenia utrwalające wiadomości o przysłówku: ·        Bingo – przysłówki ·        Wykreślanka: Zadanie domowe: Uzupełnij kartę pracy: ·        Ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 str. 94-95 Zagraj w grę - link na grupie Czytaj lekturę - omawiamy 22 k

kl.5b lekcje j.polski 25.3.2023

Na pierwszej lekcji uczniowie mieli zastępstwo z panią  Katarzyną Wyrwał z tego powodu , że ja prowadziłam  próbę poezji śpiewanej. Zadaniem uczniów  na tej godzinie lekcyjnej było znalezienie fragmentów w lekturze ,,Opium w rosole" , dotyczacych opisu głównych bohaterów powieści - Maćka Ogorzałki oraz Janki Krechowicz czyli Kreski. Musieli też opisać w kilku zdaniach cechy tych postaci. Praca była podzielona na grupy , chłopcy przygotowywali charakterystykę Macieja , a dziewczynki opisywały postać Kreski. Chciałabym pochwalić klasę , która według słów pani Kasi , pracowała bardzo ładnie na tej lekcji. Brawo! Na kolejnej godzinie lekcyjnej  uczniowie odczytali znalezione fragmenty oraz swoje notatki. Rozdałam też uczniom kartkówki z ortografii. Uczniowie , którzy jeszcze nie napisali tego sprawdzianu , zrobią to w przyszłą sobotę - podręcznik str. 85. Zapisanie nowego tematu lekcji na tablicy oraz w zeszytach przez uczniów :  Temat : Skomplikowany świat uczuć w lekturze ,,Opium w

WOP lekcje z dn. 25.03.23

Obraz
 Temat: Podsumowanie wiadomości. zagadnienia na sprawdzian: 1. We wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana przez? 2. Wyjaśnij, czym były Szare Szeregi. Podaj jeden przykład prowadzonych przez nich działań. 3. Wymień dwie przyczyny budowy portu w Gdyni. 4. Wyjaśnij, dlaczego Inka jest nazywana bohaterską sanitariuszką. 5. Podaj dwa skutki strajków w Polsce w 1980 roku. 6. Przyporządkuj każdej postaci informacje o niej. 1. Józef Piłsudski   2. Anna Walentynowicz   3. Jan Bytnar - Rudy  4. Witold Pilecki   5. Eugeniusz Kwiatkowski 6. Tadeusz Zawadzki - Zośka  7. Lech Wałęsa A. strajki w Stoczni Gdańskiej  / B. budowa portu w Gdyni  /  C. działalność Szarych Szeregów /  D. odzyskanie przez Polskę niepodległości  / E. akcja pod Arsenałem / F. powstanie związku zawodowego „Solidarność” / G. Robotnik, który stał na czele reprezentacji pracowników stoczni podczas strajku w 1980 roku. Podpisał w imieniu strajkujących porozumienie z władzami komunistycznymi, przewodniczący „Solidarności”. L