Posty

22.01.22klasa 5b , język polski

 Temat: Czasowniki dokonane i niedokonane. Podręcznik str.158 1,Przypomnienie wiadomości o czasowniku. 2.Poznanie informacji na temat czasowników dokonanych i niedokonanych. 3.Ćwiczenia utrwalające. Temat:Wspólnie opracowujemy ofertę biura podróży. podręcznik str.166 1.Praca zespołowa. 2.Prezentacja prac i ocena prac na forum klasy. 3.Ćwiczenia związane z etyką przkonywania kogoś do czegoś. Zadanie domowe:str.158 ćw.3 podręcznik czwartek, godzina 17.10 lekcje on line.

Klasa VIII WOP 22.01.2022 r.

Obraz
Podczas pierwszej lekcji dokończyliśmy temat Podbój Europy przez Hitlera i Stalina . Dużą część zajęć poświęciliśmy bitwie o Anglię oraz polskim jednostkom  biorącym  w niej udział. https://www.youtube.com/watch?v=NHQIEjLEL8k&ab_channel=Widzimysi%C4%99wkinie https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/902181,Dywizjon-303-%e2%80%93-bohaterzy-bitwy-o-Anglie Wróciliśmy również do tematu ewakuacji Dunkierki. Dunkierka-obecnie  francuskie miasto przy granicy z Belgią ma bardzo ciekawą historię. Powstała we wczesnym średniowieczu jako flamandzka osada (Regin Flamandzki obecnie część Belgii), następnie była pod panowaniem hiszpańskim, francuskim i angielskim. Na przełomie maja i czerwca 1940 roku była miejscem ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i wojsk francuskich Operacja otrzymała kryptonim „Dynamo”. W sumie ewakuowano ponad 330 000 żołnierzy. Zachęcam do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=w-2-6sLnirY&ab_channel=kaukani1 Temat: Wojna III Rzeszy z ZSRR. 1. Przygoto

Klasa 4b, j. polski - 22.01.2022

  Temat: Dyktando utrwalające poznane reguły ortograficzne. Osoby, które nie pisały dyktanda, napiszą je w tę sobotę. Temat: O zwyczajnych sprawach w niezwykły sposób. 1.     Wspólne z uczniami wyjaśnienie zwrotów: ·       „puścić parę z ust” – przyznać się do czegoś, zdradzić tajemnicę, sekret ·       „złapać kogoś na gorącym uczynku ” – przyłapać kogoś na czynności, której nie powinien robić ·       „wziąć kogoś w krzyżowy ogień pytań” – zadawać mnóstwo pytań 2.     Wiersz „Czajnik”, str.188 3.     Zadanie 2, str. 188 – podręcznik: Przepis wykonania herbaty – uczniowie wspólnie z nauczycielem podają przepis na dobrą herbatę. Rozmowa o różnych sposobach parzenia herbaty. 4.     Ponowne odczytanie wiersza. 5.     Porównanie instrukcji/przepisu parzenia herbaty z treścią przeczytanego wiersza. 6.     Różnice miedzy przepisem a utworem „Czajnik” Notatka do zeszytu: W wierszu „Czajnik” parzenie wody zostało pokazane w niezwykły sposób. Czajnik ożył i zachowuje

Lekcja WOP Klasa 6B 22/01/2022

 Temat: Turcy w Europie. Wojny Polski z Turcja.  1. W XVII wieku oprócz Szwecji Rzeczypospolitej zagrażała również Turcja. PRZYCZYNY WOJEN:   najazdy Tatarów podległych Turcji na Rzeczpospolitą oraz Kozaków podległych Rzeczpospolitej na ziemie tureckie,  ingerencja polska w spory wewnętrzne Mołdawii i Wołoszczyzny (księstw lennych Turcji),samowolne ingerowanie Polskich magnatów w obsadę tronu mołdawskiego, zaniepokojenie Turcji wzrastającym znaczeniem Polski w wyniku korzystnej dla niej wojny z Rosją, spalenie Warny (1620) przez Kozaków. We wrześniu 1620 hetman Stanisław Żółkiewski próbował zapobiec inwazji tureckiej wyprawiając się do Mołdawii ( na czele znacznie słabszych sił), poniósł klęskę pod Cecorą. Zginął próbując powstrzymać ucieczkę wojsk Polskich. WOJNY Z TURCJĄ W XVII WIEKU  • 1620 klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisława Żółkiewskiego  • 1621 obrona Chocimia, zawarcie pokoju z Turcją • 1672 Traktat pokojowy w Buczaczu – utrata Ukrainy oraz Podole z Kamieńcem i

Lekcja WOP Klasa 4A 22/01/2022

Obraz
 Temat: Wielka wojna z Krzyżakami. Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.  Do wybuchu Wielkiej Wojny doszło latem 1409 roku. Pierwsza kampania nie przyniosła rozstrzygnięcia. Król Władysław Jagiełło i książę Witold zimą 1409 r. rozpoczęli przygotowania do wielkiej bitwy, której głównym celem miało być zdobycie potężnej warowni krzyżackiej – zamku w Malborku. Notatka do zeszytu poniżej: 1. Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 r. pomiędzy Krzyżakami a wojskiem polskim i litewskim, wspieranymi przez oddziały ruskie, tatarskie i najemne wojska czeskie. Bitwa pod Grunwaldem. 2. Na czele wojsk krzyżackich stał Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen. Obraz Artura Olegowicza Orłionowa pt. „Halickie sztandary w bitwie pod Grunwaldem 1410”. 3. Po trzydniowym pobycie na polu bitwy, wojska polsko-litewskie stanęły pod Malborkiem (25 lipca), oblężenie tej trudnej do zdobycia twierdzy przeciągało się do września, gdy sprzymierzeni, znękani zarazą, musieli odstąpić od walki. 4. Zawi

Lekcja WOP Klasa 4B 22/01/22

Obraz
  Temat: Wielka wojna z Krzyżakami. Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.  Do wybuchu Wielkiej Wojny doszło latem 1409 roku. Pierwsza kampania nie przyniosła rozstrzygnięcia. Król Władysław Jagiełło i książę Witold zimą 1409 r. rozpoczęli przygotowania do wielkiej bitwy, której głównym celem miało być zdobycie potężnej warowni krzyżackiej – zamku w Malborku. Notatka do zeszytu poniżej: 1. Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 r. pomiędzy Krzyżakami a wojskiem polskim i litewskim, wspieranymi przez oddziały ruskie, tatarskie i najemne wojska czeskie. Bitwa pod Grunwaldem. 2. Na czele wojsk krzyżackich stał Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen. Obraz Artura Olegowicza Orłionowa pt. „Halickie sztandary w bitwie pod Grunwaldem 1410”. 3. Po trzydniowym pobycie na polu bitwy, wojska polsko-litewskie stanęły pod Malborkiem (25 lipca), oblężenie tej trudnej do zdobycia twierdzy przeciągało się do września, gdy sprzymierzeni, znękani zarazą, musieli odstąpić od walki. 4. Zaw