Posty

język polski, klasa 5b, 27.03.2021

Grafika
 Lekcja 63/64 Temat: Przyimek – mały zarządca.   Podręcznik, str. 183 Wklej do zeszytu: Notatka do zeszytu: Przyimek to nieodmienna część mowy, która służy do określania relacji dotyczących przede wszystkim: - miejsca , na przykład: do, w, nad, pod, między, przy, obok, na - czasu , na przykład: o, przed, około.  SPRAWDŹ swoją wiedzę o  https://wordwall.net/pl/resource/11871289/polski/przyimek Przyimki rządzą określonym przypadkiem rzeczownika , z którym się łączą i tworzą wyrażenia przyimkowe , jak: na jezdni, pod stołem, przed spektaklem, o dziesiątej, między półkami,  obok muzeum. Utwórz poprawne wyrażenia przyimkowe: https://wordwall.net/pl/resource/2345520/logopedia/wyra%c5%bcenia-przyimkowe PAMIĘTAJ , że przyimki z innymi częściami mowy, najczęściej z  rzeczownikami i zaimkami, zapisujemy osobno , na przykład: do  domu, obok nas, z tobą.   Zadanie 2, str. 184 Cześć! Wylądowałem … przed … dwunastą. Właśnie jestem … w …. taksówce. Stoję … w .. korku … na … rondzie. Bę

Lekcja WOP klasa 4B

Grafika
Temat: Rzeczpospolita szlachecka. Pierwsze wolne elekcje.   Francuz podróżujący po Polsce w XVI wieku tak pisał o stosunku Polaków do króla:     Elekcja Henryka Walezego Podkreślić należy posłuszeństwo i wierność Polaków wobec prawnie obranych królów. Chociaż przysługuje im prawo wyboru króla, to zawsze dotychczas wybierali synów królów panujących. Nie wydaje mi się, żeby wśród innych narodów można było spotkać się z podobnym przykładem. Rząd państwa polskiego jest czymś w rodzaju republiki, w której królowie nie mogą obalić tego, co raz zgodnie przez sejm zostało uchwalone. Jednakże nawet jeżeli król polski źle rządzi, to w ciągu ostatnich pięciu wieków nie zaszedł wypadek, jak to ma miejsce w innych krajach, buntu przeciwko królowi, poza jednym wyjątkiem. Co więcej, chociaż mieli sposobność zemsty na całym rodzie wypędzonego króla, to nie tylko tego nie zrobili, ale nawet wybrali brata tego, którego wypędzili. Gdy król Ludwik Węgierski, który pochodził z domu andegaweńs

Klasa VIII, WOP z 27.02.2021 r.

Grafika
 Temat 1 i 2: Początki władzy komunistów w Polsce. 1. Nowa Polska. 2. Przesiedlenie ludności. 3. Postawy polskiego społeczeństwa. 4. Referendum ludowe.  5. Sfałszowane wybory.  6. Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane? Lekcję rozpoczęliśmy krótką pogadanką z elementami wykładu. Następnie pracowaliśmy w grupach. Efekty swojej pracy każda grupa zaprezentowała na forum klasy.  W domu Proszę przeczytać podręcznik s. 158-165. Możliwe, że sprawdzimy sobie znajomość tematu.  Zachęcam do posłuchania https://www.youtube.com/watch?v=eAMMA3Sy9Yg&ab_channel=mlody1997com%5Btrzecikana%C5%82%5D    

Klasa IVa, WOP 27.02.2021 r.

Grafika
Temat nr 1: Zośka, Alek i Rudy - bohaterscy harcerze.  W domu  Proszę przeczytać temat w podręczniku, s. 126-129.  Temat nr 2: Pilecki i Inka - żołnierze "niezłomni". W domu

Liceum - WOP - 27/02/2021

  Temat: Polska w okresie powojennym w latach 1945-1970. 1. Wojna domowa w Polsce - kwestia "Żołnierzy wyklętych" - podziemia patriotycznego walczącego z dominacją sowiecką w Polsce po II w. św. 2. Problem reparacji wojennych dla Polski (polska część reparacji przypadła ZSRR). 3. Zmiany granic PRL po II w. św. - utrata wschodnich części państwa (Lwów, Wilno, Brześć, Grodno, Pińsk, Tarnopol, Stanisławów) i otrzymanie na wschodzie rekompensaty w postaci Pomorza Wschodniego i Zachodniego (Gdańsk, Szczecin), część Ziemi Lubuskiej (Gorzów Wlk.) i Łużyc, Warmii (Elbląg), Mazur (Olsztyn) i Śląska (Wrocław, Bytom). Dalsze delimitacje granic po II w. św. (ziemia bełska w zamian za Ustrzyki Górne) oraz przesunięcie granic na Mazurach na niekorzyść Polski. 4. Repatriacje i deportacje Polaków po II w. św. (zasiedlanie tzw. Ziem odzyskanych i wysiedlenie Polaków z ziem wschodnich). 5. Złagodzenie polityki komunistycznej po śmierci Stalina w 1953 roku (odwilż w 1956 roku). Bunty na Węgrzec

kl 6 - WOP - 27/02/2021

  Temat: Zwycięstwo państwa Jagiellonów nad państwem krzyżackim w XV wieku. 1. Władysław Jagiełło - unia polsko-litewska w 1385 roku. Wojna z Krzyżakami i zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku Litwa odzyskał dostęp do morza, ale Polska niestety nie. 2. Władysław Warneńczyk władcą Polski, Litwy i Węgier - konflikt z Turcją i śmierć króla w przegranej bitwie z Turkami pod Warną w 1444 roku. 3. Kazimierz Jagiellończyk - wzrost potęgi państwa polskiego - wygrana wojna trzynastoletnia z Krzyżakami w latach 1454-66 (odzyskanie dostępu do morza wraz z Pomorzem Gdańskim, stolicą Zakonu Krzyżackiego - Malborkiem, Warmią z Elblągiem i ziemią chełmińską z Toruniem). 4. Rządy Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka w państwie polsko-litewskim na przełomie XV/XVI wieku. 5. Zygmunt Stary - ostatecznie pokonał Zakon Krzyżacki - w 1525 roku Wielki Mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski i został świeckim księciem Prus Książęcych zależnych od Polski, przyjmując

kl 5A - WOP - 27/02/2021

  Temat: Wzrost potęgi państwa Jagiellonów w XV wieku. Przeczytać tekst w podręczniku na stronach 216-221 nt. "Czasy świetności dynastii Jagiellonów" Zadanie domowe - ćwiczenie 2 na str. 221 "Powiedz, w jakich okolicznościach Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego". Obejrzeć fragment filmu Krzyżacy na youtube - około 18 minut - "Bitwa pod Grunwaldem". Zajęcia w przyszłą sobotę jak poprzednio - meeting ID i passcode taki sam.